Từ khoá: Sejeong

profile-IOI

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc I.O.I

30/08/2019

I.O.I (아이오아이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 11 thành viên: Somi, Sejeong, Yoojung, Chungha, Sohye, Kyulkyung, Chaeyeon, Doyeon, Mina, Nayoung, Yunjung. I.O.I ra mắt vào ngày 4 tháng…

profile-semina

Thông tin Profile các thành viên SEMINA

18/07/2019

Semina là subunit của Gugudan gồm 3 thành viên: Nayoung, Sejeong, Mina. SEMINA ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2018 dưới sự quản lý của Jellyfish Entertainment. Thông tin…

profile-Gugudan

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Gugudan

17/07/2019

Gugudan là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Hana, Mimi, Haebin, Nayoung, Sejeong, Sally, Soyee, Mina. Gugudan ra mắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 dưới sự…