Từ khoá: Sei

profile-weki-meki

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Weki Meki

24/07/2019

Weki Meki trước đây gọi là iTeen Girls là nhóm nhạc nữ gồm 8 thành viên: Suyeon, Elly, Yoojung, Doyeon, Sei, Lua, Rina, Lucy. Weki Meki ra mắt vào ngày…