Từ khoá: Secret Number

secret-number-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Secret Number

11/05/2020

Secret Number (시크릿넘버) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Jinny, Denise, Soodam, Dita và Léa. Secret Number ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 thuộc…

lea-profile

Thông tin Profile Léa – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

11/05/2020

Léa (레아) tên thật là Ogawa Mizuki, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1995. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret Number. Bài viết chia sẻ thông…

denise-profile-1

Thông tin Profile Denise – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

11/05/2020

Denise (데니스) tên thật là Denise Kim, sinh ngày 11 tháng 1 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret Number. Bài viết chia sẻ thông…

soodam-profile

Thông tin Profile Soodam – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

11/05/2020

Soodam (수담) tên thật là Lee Soo Dam sinh năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret Number. Bài viết chia sẻ thông tin profile Soodam – tiểu…

dita-profile

Thông tin Profile Dita – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

11/05/2020

Dita (디타) tên thật là Dita Karang, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1996. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret Number. Bài viết chia sẻ thông…

jinny-profile

Thông tin Profile Jinny – Thành viên nhóm nhạc Secret Number

11/05/2020

Jinny (지니) tên thật là Jinny Park, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret Number. Bài viết chia sẻ thông…