Từ khoá: SECRET

profile-SECRET

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Secret

27/08/2019

Secret (시크릿) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Hyosung, Hana, Sunhwa, Jieun. Sunhwa và Jieun rời nhóm vào năm 2016 và 2018. Hyosung rời công ty…