Từ khoá: SD Entertainment

profile-saturday

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Saturday

05/09/2019

Saturday (세러데이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Sion, Juyeon, Haneul, Chohee, Ayeon, Yuki, Minseo. Saturday ra mắt vào tháng 7 năm 2018 dưới sự quản…