Từ khoá: Saerom

profile-fromis9

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc fromis_9

09/07/2019

fromis_9 (viết tắt của từ From Idol School) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên: Saerom, Hayoung, Gyuri, Jiwon, Jisun, Seoyeon, Chaeyoung, Nagyung, Jiheon. Nhóm được tạo ra…