Từ khoá: Royeon

ans-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ANS

19/05/2020

ANS (에이엔에스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Royeon, Lina, J, Dalyn, Raon, Bian, Dam I và Haena. ANS ra mắt vào ngày 16 tháng 9 năm…