Từ khoá: Rosé

profile-Blackpink

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/02/2019

BLACKPINK (블랙핑크) bao gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé, and Lisa. BlackPink đã ra mắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2016 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Bài viết chia sẻ…

profile-rose

Thông tin Profile Rosé – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/02/2019

Rosé tên thật là Park Chae Young, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin…