Từ khoá: Rocket Punch

profile-rocket-punch

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Rocket Punch là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Juri, Yeonhee, Suyun, Yunkyong, Sohee, Dahyun. Rocket Punch ra mắt vào ngày 7 tháng 8 năm 2019 dưới…

profile-dahyun

Thông tin Profile Dahyun – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Dahyun tên thật là Jeong Da Hyun, sinh ngày 29 tháng 4 năm 2005. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ…

profile-sohee

Thông tin Profile Sohee – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Sohee tên thật là Kim So Hee, sinh ngày 14 tháng 8 năm 2003. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ…

profile-suyun

Thông tin Profile Suyun – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Suyun tên thật là Kim Su Yun, sinh ngày 17 tháng 3 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ…

profile-yeonhee

Thông tin Profile Yeonhee – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Yeonhee tên thật là Kim Yeon Hee, sinh ngày 6 tháng 12 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ…

profile-yunkyong

Thông tin Profile Yunkyong – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Yunkyong tên thật là Seo Yun Kyong, sinh ngày 1 tháng 11 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ…

profile-juri

Thông tin Profile Juri – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Juri tên thật là Takahashi Juri, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ thông…