Từ khoá: RM

Profile Rap Monster

Thông tin Profile Rap Monster (RM) – Thành viên nhóm nhạc BTS

17/01/2021

Rap Monster (RM) tên thật là Kim Namjoon sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin…