Từ khoá: PRISM

prism-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc PRISM

26/05/2020

PRISM (프리즘) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Dakyung, Yoonseol, Terra và Ryeowoon. PRISM ra mắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 thuộc LCH Entertainment. Thông…

Ryeowon-profile

Thông tin Profile Ryeowon – Thành viên nhóm nhạc PRISM

26/05/2020

Ryeowon (려원) tên thật là Ham Ye-ji, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1994. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng PRISM. Bài viết chia sẻ thông tin…

Terra-profile

Thông tin Profile Terra – Thành viên nhóm nhạc PRISM

26/05/2020

Terra (테라) tên thật là So-ra, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1993. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng PRISM. Bài viết chia sẻ thông tin profile…

Thông tin Profile Yoonseol – Thành viên nhóm nhạc PRISM

26/05/2020

Yoonseol (윤설) tên thật là Jang Ha-yul, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1990. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng PRISM. Bài viết chia sẻ thông tin…

Dakyung-profile

Thông tin Profile Dakyung – Thành viên nhóm nhạc PRISM

26/05/2020

Dakyung (다경) tên thật là Kim Da-kyung, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1989. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng PRISM. Bài viết chia sẻ thông tin…