Từ khoá: Peniel

profile-BTOB

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BTOB

24/07/2019

BTOB là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel, Ilhoon, Sungjae. BTOB ra mắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2012 dưới sự quản…