Từ khoá: Oh My Girl

profile-oh-my-girl-banhana

Thông tin Profile các thành viên OH MY GIRL Banhana

29/07/2019

OH MY GIRL Banhana là sub-unit của nhóm nhạc nữ Oh My Girl gồm 3 thành viên: Hyojung, Binnie, Arin. OH MY GIRL Banhana ra mắt vào ngày 2 tháng 4…

profile-oh-my-girl

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

29/07/2019

OH MY GIRL là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, hiện tại gồm 7 thành viên: Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie, Arin. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, JinE…

profile-arin

Thông tin Profile Arin – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

Arin tên thật là Choi Yewon, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…

profile-binnie

Thông tin Profile Binnie – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

Binnie tên thật là Bae Yubin, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…

profile-yooa

Thông tin Profile YooA – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

YooA tên thật là Yoo Shiah, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…

profile-jiho

Thông tin Profile Jiho – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

Jiho tên thật là Kim Jiho, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…

profile-seunghee

Thông tin Profile Seunghee – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

28/07/2019

Seunghee tên thật là Hyun Seunghee, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…

profile-mimi

Thông tin Profile Mimi – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

28/07/2019

Mimi tên thật là Kim Mihyun, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…

profile-hyojung

Thông tin Profile Hyojung – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

28/07/2019

Hyojung tên thật là Choi Hyojung, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1994. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…