Từ khoá: NU’EST

profile-Ren

Thông tin Profile Ren – Thành viên nhóm nhạc NU’EST

29/06/2019

Ren tên thật là Choi Min Ki, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng NU’EST. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Baekho

Thông tin Profile Baekho – Thành viên nhóm nhạc NU’EST

29/06/2019

Baekho tên thật là Kang Dong Ho, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng NU’EST. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Aron

Thông tin Profile Aron – Thành viên nhóm nhạc NU’EST

29/06/2019

Aron tên thật là Aaron Kwak, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng NU’EST. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-JR

Thông tin Profile JR – Thành viên nhóm nhạc NU’EST

29/06/2019

JR tên thật là Kim Jong Hyun, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng NU’EST. Bài viết chia sẻ thông…