Từ khoá: Nayoung

profile-ioi-sub-unit

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc I.O.I Sub Unit

30/08/2019

I.O.I Sub Unit gồm 7 thành viên: Nayoung, Chungha, Kyulkyung, Sohye, Yoojung, Doyeon và Somi. I.O.I Sub Unit ra mắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2016. Thông tin Profile…

profile-IOI

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc I.O.I

30/08/2019

I.O.I (아이오아이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 11 thành viên: Somi, Sejeong, Yoojung, Chungha, Sohye, Kyulkyung, Chaeyeon, Doyeon, Mina, Nayoung, Yunjung. I.O.I ra mắt vào ngày 4 tháng…

profile-Pristin

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc PRISTIN

19/07/2019

PRISTIN trước đây gọi là Pledis Girlz là nhóm nhạc nữ gồm 10 thành viên thuộc Pledis Entertainment. Nhóm bao gồm Nayoung, Roa, Yuha, Eunwoo, Rena, Kyulkyung, Yehana, Sungyeon, Xiyeon,…

profile-semina

Thông tin Profile các thành viên SEMINA

18/07/2019

Semina là subunit của Gugudan gồm 3 thành viên: Nayoung, Sejeong, Mina. SEMINA ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2018 dưới sự quản lý của Jellyfish Entertainment. Thông tin…

profile-Gugudan

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Gugudan

17/07/2019

Gugudan là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Hana, Mimi, Haebin, Nayoung, Sejeong, Sally, Soyee, Mina. Gugudan ra mắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 dưới sự…