Từ khoá: Nana

woo-ah-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

08/06/2020

WOO!AH! (우아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Nana, Wooyeon, Sora, Lucy, Minseo và Songyee. WOO!AH! ra mắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 thuộc…