Từ khoá: N

profile-VIXX

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc VIXX

20/08/2019

VIXX là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 6 thành viên: N, Leo, Ken, Ravi, Hongbin và Hyuk. VIXX ra mắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2012 dưới sự…

profile-N

Thông tin Profile N – Thành viên nhóm nhạc VIXX

19/08/2019

N tên thật là Cha Hak Yeon, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1990. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng VIXX. Bài viết chia sẻ thông…