Từ khoá: MONSTA X

profile-Monsta-x

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc MONSTA X

28/06/2019

MONSTA X là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney và I.M. Họ được tạo ra thông qua chương trình sinh tồn…

profile-IM

Thông tin Profile I.M – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

27/06/2019

I.M tên thật là Im Changkyun, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1996. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Jooheon

Thông tin Profile Joohoney – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

27/06/2019

Joohoney tên thật là Lee Jooheon, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Hyungwon

Thông tin Profile Hyungwon – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

27/06/2019

Hyungwon tên thật là Chae Hyungwon, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Kihyun

Thông tin Profile Kihyun – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

27/06/2019

Kihyun tên thật là Yoo Kihyun, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Minhyuk

Thông tin Profile Minhyuk – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

27/06/2019

Minhyuk tên thật là Lee Minhyuk, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Wonho

Thông tin Profile Wonho – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

27/06/2019

Wonho tên thật là Lee Hoseok, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Shownu

Thông tin Profile Shownu- Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

26/06/2019

Shownu tên thật là Sohn Hyunwoo, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1992. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…