Từ khoá: Monday

weeekly-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

12/05/2020

WEEEKLY (위클리) (trước đây gọi là PlayM Girls and FAVE Girls) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Soojin, Jiyoon, Monday, Soeun, Jaehee, Jihan và Zoa. WEEEKLY dự…