Từ khoá: Miya

gwsn-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc GWSN

06/05/2020

GWSN (Gongwon Sonyeo – 공원소녀) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Seoryoung, Seokyoung, Anne, Minju, SoSo, Miya và Lena. GWSN ra mắt vào ngày 5 tháng 9…