Từ khoá: Minseo

woo-ah-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

08/06/2020

WOO!AH! (우아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Nana, Wooyeon, Sora, Lucy, Minseo và Songyee. WOO!AH! ra mắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 thuộc…

profile-saturday

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Saturday

05/09/2019

Saturday (세러데이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Sion, Juyeon, Haneul, Chohee, Ayeon, Yuki, Minseo. Saturday ra mắt vào tháng 7 năm 2018 dưới sự quản…

profile-Minseo

Thông tin Profile Minseo – Thành viên nhóm nhạc Saturday

04/09/2019

Minseo tên thật là Park Minseo, sinh năm 2003. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Saturday. Bài viết chia sẻ thông tin profile Minseo – tiểu sử,…