Từ khoá: Minnie

profile-gi-dle-2

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

24/05/2019

(G)I-DLE là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên: Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuqi, and Shuhua. (G)I-DLE ra mắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 dưới sự quản lý…

profile-minnie

Thông tin Profile Minnie – Thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

24/05/2019

Minnie tên thật là Minnie Nicha Yontararak, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng (G)I-DLE. Bài viết chia sẻ thông…