Từ khoá: Minji

busters-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Busters

20/05/2020

Busters (버스터즈) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Jisoo, Chaeyeon, Jieun, Takara, Yeseo và Minji. Busters ra mắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 thuộc JTG…