Từ khoá: Minhyuk

profile-cn-blue

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CN BLUE

09/08/2019

CN BLUE là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Yonghwa, Jonghyun, Minhyuk và Jungshin. Họ đã ra mắt tại Nhật Bản vào đầu năm 2009. CN BLUE…

profile-BTOB

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BTOB

24/07/2019

BTOB là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel, Ilhoon, Sungjae. BTOB ra mắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2012 dưới sự quản…

profile-Monsta-x

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc MONSTA X

28/06/2019

MONSTA X là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney và I.M. Họ được tạo ra thông qua chương trình sinh tồn…

profile-Minhyuk

Thông tin Profile Minhyuk – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

27/06/2019

Minhyuk tên thật là Lee Minhyuk, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MONSTA X. Bài viết chia sẻ thông…