Từ khoá: Mimi

profile-oh-my-girl

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

29/07/2019

OH MY GIRL là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, hiện tại gồm 7 thành viên: Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie, Arin. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, JinE…

profile-mimi

Thông tin Profile Mimi – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

28/07/2019

Mimi tên thật là Kim Mihyun, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…

profile-Gugudan

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Gugudan

17/07/2019

Gugudan là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Hana, Mimi, Haebin, Nayoung, Sejeong, Sally, Soyee, Mina. Gugudan ra mắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 dưới sự…