Từ khoá: Mikey

profile-Turbo

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Turbo

11/10/2019

Turbo (터보) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện có 3 thành viên: Jungnam, Jongkook, Mikey. Turbo ra mắt với 2 thành viên Jungnam và Jongkook vào tháng 9 năm…