Từ khoá: Lucy

woo-ah-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

08/06/2020

WOO!AH! (우아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Nana, Wooyeon, Sora, Lucy, Minseo và Songyee. WOO!AH! ra mắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 thuộc…

profile-weki-meki

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Weki Meki

24/07/2019

Weki Meki trước đây gọi là iTeen Girls là nhóm nhạc nữ gồm 8 thành viên: Suyeon, Elly, Yoojung, Doyeon, Sei, Lua, Rina, Lucy. Weki Meki ra mắt vào ngày…