Từ khoá: Lina

ans-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ANS

19/05/2020

ANS (에이엔에스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Royeon, Lina, J, Dalyn, Raon, Bian, Dam I và Haena. ANS ra mắt vào ngày 16 tháng 9 năm…

redsquare-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc REDSQUARE

13/05/2020

REDSQUARE (레드스퀘어) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Green, Lina, ChaeA, Ari và Bomin. REDSQUARE ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 thuộc About Entertainment….