Từ khoá: Lia

profile-itzy

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

ITZY (있지) là nhóm nhạc nữ mới của JYP. Các thành viên bao gồm Yuna, Ryujin, Chaeryeong, Lia và Yeji. ITZY đã ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm…

profile-Lia

Thông tin Profile Lia – Thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

Lia tên thật là Choi Jisu, sinh ngày 21 tháng 7 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ITZY. Bài viết chia sẻ thông tin…