Từ khoá: Lee Sung Kyung

profile-Lee-Sung-Kyung

Thông tin Profile diễn viên Lee Sung Kyung

04/09/2019

Lee Sung Kyung là nữ diễn viên người Hàn Quốc sinh ngày 10 tháng 8 năm 1990. Bài viết chia sẻ profile Lee Sung Kyung – tiểu sử, sự nghiệp…