Từ khoá: Lee Min Ho

profile-Lee-Min-Ho

Thông tin Profile diễn viên Lee Min Ho

23/05/2019

Lee Min Ho là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987. Bài viết chia sẻ thông tin profile Lee Min Ho – tiểu sử, sự…