Từ khoá: Lee Joon Gi

profile-lee-joon-gi

Thông tin Profile diễn viên Lee Joon Gi

07/09/2019

Lee Joon Gi (이준기) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 17 tháng 4 năm 1982. Bài viết chia sẻ thông tin profile Lee Joon Gi – tiểu sử, sự…