Từ khoá: Lee Jong Suk

profile-Lee-jong-suk

Thông tin Profile diễn viên Lee Jong Suk

07/09/2019

Lee Jong Suk (이종석) là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 14 tháng 9 năm 1989. Bài viết chia sẻ thông tin profile Lee Jong Suk – tiểu sử, sự…