Từ khoá: LE

profile-Exid

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

EXID là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên: Solji, LE, Hani, Hyerin và Jeonghwa. EXID ra mắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2012 dưới sự quản lý của AB…

profile-LE

Thông tin Profile LE – Thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

LE tên thật là Ahn Hyo Jin, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1991. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXID. Bài viết chia sẻ thông…