Từ khoá: Kyla

profile-Pristin

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc PRISTIN

19/07/2019

PRISTIN trước đây gọi là Pledis Girlz là nhóm nhạc nữ gồm 10 thành viên thuộc Pledis Entertainment. Nhóm bao gồm Nayoung, Roa, Yuha, Eunwoo, Rena, Kyulkyung, Yehana, Sungyeon, Xiyeon,…