Từ khoá: Kuhn

up10tion-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc UP10TION

15/05/2020

UP10TION (업텐션) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 10 thành viên: Jinhoo, Kuhn, Kogyeol, Jinhyuk, Bit-to, Wooshin, Sunyoul, Gyujin, Hwanhee và Xiao. UP10TION ra mắt vào ngày 10 tháng 9…