Từ khoá: Krystal Jung

profile-fx

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc f(x)

12/08/2019

f(x) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Victoria, Amber, Luna, Krystal. Vào tháng 8 năm 2015, Sulli chính thức rời nhóm để tập trung vào sự…

profile-krystal-jung

Thông tin Profile Krystal Jung – Thành viên nhóm nhạc f(x)

12/08/2019

Krystal Jung tên thật là Chrystal Soo Jung, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1994. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng f(x). Bài viết chia sẻ…