Từ khoá: Kim Yoo Jung

profile-kim-yoo-jung

Thông tin Profile diễn viên Kim Yoo Jung

04/09/2019

Kim Yoo Jung là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 22 tháng 9 năm 1999. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Yoo Jung tiểu sử, sự nghiệp…