Từ khoá: Kim So Hyun

profile-kim-so-hyun

Thông tin Profile diễn viên Kim So Hyun

23/05/2019

Kim So Hyun là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 4 tháng 6 năm 1999. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim So Hyun – tiểu sử, sự…