Từ khoá: Kim Sae Ron

profile-Kim-Sae-Ron

Thông tin Profile diễn viên Kim Sae Ron

12/08/2019

Kim Sae Ron là nữ diễn viên người Hàn Quốc sinh ngày 31 tháng 7 năm 2000. Bài viết chia sẻ profile Kim Sae Ron – tiểu sử, sự nghiệp…