Từ khoá: Kim Minjoo

profile-izone

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

17/05/2019

IZ*ONE (아이즈 원) (アイズワン) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc – Nhật Bản được thành lập bởi Produce48 của MNET, mùa thứ ba của Produce 101. IZ*ONE có 12 thành…

profile-kim-minjoo

Thông tin Profile Kim Minjoo – Thành viên nhóm nhạc IZONE

17/05/2019

Kim Minjoo sinh ngày 5 tháng 2 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Minjoo –…