Từ khoá: Kim Ji Won

profile-kim-ji-won

Thông tin Profile diễn viên Kim Ji Won

23/05/2019

Kim Ji Won là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 19 tháng 11 năm 1992. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Ji Won – tiểu sử, sự…