Từ khoá: Kim Go Eun

profile-kim-go-eun

Thông tin Profile diễn viên Kim Go Eun

11/10/2019

Kim Go Eun (김고은) là nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc thuộc BH Entertainment. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Go Eun – tiểu sử, sự…