Từ khoá: Kim Dami

profile-kim-dami

Thông tin Profile diễn viên Kim Dami

16/04/2020

Kim Dami (김다미) là nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc thuộc công ty Management AND. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Dami – tiểu sử, sự…