Từ khoá: Kim Byeongkwan

ace-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

A.C.E (에이스) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Donghun, Jun, Wow, Kim Byeongkwan và Chan. A.C.E ra mắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2017 thuộc Beat…

kimbyeongkwan-profile

Thông tin Profile Kim Byeongkwan – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Kim Byeongkwan (김병관) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1996. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Byeongkwan –…