Từ khoá: Karin

elris-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ELRIS

18/05/2020

ELRIS (엘리스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Bella, Hyesung, Yukyung, Sohee, Karin, EJ và Chaejeong. ELRIS ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2017 thuộc…