Từ khoá: Kang Hanna

profile-Kang-Han-Na

Thông tin Profile diễn viên Kang Hanna

04/09/2019

Kang Hanna là nữ diễn viên người Hàn Quốc sinh ngày 30 tháng 1 năm 1989. Bài viết chia sẻ profile Kang Hanna – tiểu sử, sự nghiệp và những…