Từ khoá: Juyeon

the-boyz-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc The Boyz

08/05/2020

The Boyz (더보이즈) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 11 thành viên: Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Juhaknyeon, Sunwoo và Eric. Hwall rời khỏi nhóm vào…

Juyeon-profile

Thông tin Profile Juyeon – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

08/05/2020

Juyeon tên thật là Lee Ju Yeon, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1998. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng The Boyz. Bài viết chia sẻ thông…

profile-saturday

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Saturday

05/09/2019

Saturday (세러데이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Sion, Juyeon, Haneul, Chohee, Ayeon, Yuki, Minseo. Saturday ra mắt vào tháng 7 năm 2018 dưới sự quản…

profile-Juyeon

Thông tin Profile Juyeon – Thành viên nhóm nhạc Saturday

04/09/2019

Juyeon tên thật là Lee Juyeon, sinh ngày 6 tháng 11 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Saturday. Bài viết chia sẻ thông tin…