Từ khoá: Junsu

profile-JYJ

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc JYJ

29/08/2019

JYJ là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện gồm 2 thành viên: Jaejoong và Junsu. JYJ ra mắt vào tháng 4 năm 2010 dưới sự quản lý của C-JeS Entertainment. Vào…

profile-tvxq

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TVXQ/DBSK

29/08/2019

TVXQ là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện gồm 2 thành viên: Yunho và Changmin. Jaejoong, Yoochun và Junsu rời nhóm vào năm 2010. TVXQ ra mắt vào ngày 26 tháng…