Từ khoá: Junkyong

profile-yunkyong

Thông tin Profile Yunkyong – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Yunkyong tên thật là Seo Yun Kyong, sinh ngày 1 tháng 11 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ…